Модуль 1: Сфера впливу закупівель і поставок

Початок Модулю12 вересня 2020
Кінець Модулю14 листопада 2020
Екзаменаційний ПеріодЛистопад 2020
Тип ЕкзаменуКонструктивна Відповідь (CR)
Тривалість Екзамену3 години
Результати ЕкзаменуСічень 2021
ВикладачНаталія Опанасюк

Зміст Модулю

1.1 Типи витрат компанії

1.2 Різні джерела доданої вартості при закупівлях та постачанні

1.3 Концепції закупівель і управління ланцюгами поставок

1.4 Зацікавлені сторони в функції закупівель чи ланцюгах поставок

2.1 Ключові аспекти циклу закупівель

2.2 Ключові етапи процесу поставок

2.3 Як електронні системи можуть використовуватися на різних етапах процесу поставки

2.4 Зв’язок між досягненням відповідності процесам і досягнення результатів

3.1 Ключові аспекти корпоративного управління функцією закупівель чи ланцюгами поставок

3.2 Вплив політик та процедур компанії на закупівлі

3.3 Різні структури функції закупівель чи ланцюгів поставок

3.4 Розповсюджені ІТ-системи, які можуть використовуватися функцією закупівель чи ланцюгами поставок

4.1 Класифікація різних економічних і промислових секторів

4.2 Вплив державного сектору на роль закупівель чи ланцюгів поставок

4.3 Вплив приватного сектору на роль закупівель чи ланцюгів поставок

4.4 Вплив некомерційного сектору на роль закупівель чи ланцюгів поставок


Модуль 2: Визначення Потреб Бізнесу

Початок Модулю24 листопада 2020
Кінець Модулю12 грудня 2020
Екзаменаційний ПеріодСічень 2021
Тип ЕкзаменуОб’єктивна Відповідь (OR)
Тривалість Екзамену1.5 години
Результати ЕкзаменуЛютий 2021
ВикладачНаталія Опанасюк

Зміст Модулю

1.1 Як бізнес потреби впливають на рішення щодо закупівель

1.2 Як витрати і ціни можуть бути заплановані для закупівельної діяльності

1.3 Критерії, які можна примінити при створенні бізнес-кейсу

1.4 Фінансове бюджетування для контролю закупівель

2.1 Різні типи ринків, які використовуються при закупівлях і поставках

2.2 Конкурентні сили, які впливають на ринки

2.3 Різниця між прямими і непрямими витратами і типи даних, які можуть надавати інформацію про витрати і ціни

3.1 Різні типи специфікацій, які використовуються при закупівлях і поставках, та джерела інформації, які можна використовувати при створенні специфікацій

3.2 Розділи специфікацій для різних етапів життя контрактів

3.3 Ризики, які можуть виникнути в результаті неадекватно складених специфікацій та підходи зменьшення ризиків

3.4 Можливості для регулювання короткострокових і довгострокових специфікацій


Модуль 3: Комерційні Контракти

Початок Модулю15 грудня 2020
Кінець Модулю16 січня 2021
Екзаменаційний Період Січень 2021
Тип Екзамену Об’єктивна Відповідь (OR)
Тривалість Екзамену 1.5 години
Результати ЕкзаменуЛютий 2021
ВикладачНаталія Опанасюк

Зміст Модулю

1.1 Документація, яка може включати комерційні домовленості щодо поставки товарів чи послуг

1.2 Юридичні питання, пов’язані зі створенням комерційних контрактів з клієнтами чи постачальниками

1.3 Типи контрактних домовленостей, які заключаються між клієнтами та постачальниками

2.1 Зміст специфікацій для закупівель

2.2 Приклади ключових показників ефективності (KPI) в контрактах

3.1 Договорні умови для контрактів, створених з зовнішніми організаціями

3.2 Приклади договірних умов, які зазвичай включені в контракти, створені з зовнішніми організаціями

3.3 Типи ціноутворення в комерційних договорах


Модуль 4: Етичні та Відповідальні Поставки

Початок Модулю26 січня 2021
Кінець Модулю20 лютого 2021
Екзаменаційний ПеріодБерезень 2021
Тип Екзамену Об’єктивна Відповідь (OR)
Тривалість Екзамену 1.5 години
Результати ЕкзаменуКвітень 2021
ВикладачНаталія Опанасюк

Зміст Модулю

1.1 Процес поставок у відношенні закупівель

1.2 Підходи до поставок від постачальників

1.3 Критерії вибору, які зазвичай можуть використовуватися при поставках від зовнішніх постачальників

1.4 Критерії прийняття рішення, які часто використовуються при поставках від зовнішніх постачальників

2.1 Часто використовувані джерела інформації ринкових даних, які можуть впливати на поставки від зовнішніх постачальників

2.2 Ключові процеси, які використовуються для отримання пропозицій і тендерів

2.3 Критерії, які зазвичай використовуються для оцінки пропозицій чи тендерів

2.4 Як електронні системи можуть бути використані в закупівлях від зовнішніх постачальників

3.1 Ключові законодавчі, нормативні та організаційні вимоги при закупівлі в некомерційному, приватному і державному секторах

3.2 Ключові законодавчі, нормативні та організаційні вимоги при закупівлі від міжнародних постачальників

4.1 Вплив міжнародних етичних стандартів на закупівлі і поставки

4.2 Практики, які підтримують етичні закупівлі

4.3 Використання аудитів та інших механізмів зворотного зв’язку для оцінки етичних стандартів на робочому місці

4.4 Процеси і практики, які організації можуть застосовувати для задоволення вимог корпоративної соціальної відповідальності (CSR)


Модуль 5: Комерційні Переговори

Початок Модулю25 травня 2021
Кінець Модулю12 червня 2021
Екзаменаційний ПеріодЛипень 2021
Тип ЕкзаменуОб’єктивна Відповідь (OR)
Тривалість Екзамену 1.5 години
Результати ЕкзаменуСерпень 2021
ВикладачНаталія Опанасюк

Зміст Модулю

1.1 Застосування комерційних переговорів в роботі із закупівлями і поставками

1.2 Типи підходів, що застосовуються в комерційних переговорах

1.3 Як співвідношення сил в комерційних переговорах може вплинути на результати переговорів

1.4 Типи відносин, які впливають на комерційні переговори

2.1 Види витрат і ціни в комерційних переговорах

2.2 Економічні чинники, які впливають на комерційні переговори

2.3 Критерії, які можуть бути використані в комерційних переговорах

2.4 Ресурси, необхідні для переговорів

3.1 Етапи комерційних переговорів

3.2 Ключові методи, які можуть вплинути на досягнення бажаних результатів переговорів

3.3 Ключові навички спілкування, які допомагають досягти бажаних результатів переговорів

3.4 Як оцінити процес і результати переговорів, для використання в подальшій практиці


Модуль 6: Відносини з Постачальниками

Початок Модулю15 червня 2021
Кінець Модулю10 липня 2021
Екзаменаційний ПеріодЛипень 2021
Тип ЕкзаменуОб’єктивна Відповідь (OR)
Тривалість Екзамену 1.5 години
Результати ЕкзаменуСерпень 2021
ВикладачНаталія Опанасюк

Зміст Модулю

1.1 Різні типи комерційних відносин в ланцюгах поставок

1.2 Методи аналізу портфоліо для оцінки відносин в ланцюгах поставок

1.3 Конкурентні сили, які впливають на відносини в ланцюгах поставок

1.4 Джерела доданої вартості, яка може бути досягнута за допомогою відносин в ланцюгах поставок

2.1. Аналіз мети процедур і процесів компанії при поставках товарів і / або послуг

2.2 Методи управління командою для забезпечення позитивних відносин із зацікавленими сторонами

2.3 Практичний підхід до управління зацікавленими сторонами

2.4. Процеси припинення відносин із зацікавленими сторонами

3.1. Концепція партнерства і де вона може бути застосована

3.2. Процес впровадження партнерства

3.3. Причини невдалих партнерських відносин


Модуль 7: Управління Життєвим Циклом Активів

Початок Модулю23 лютого 2021
Кінець Модулю13 березня 2021
Екзаменаційний ПеріодБерезень 2021
Тип Екзамену Об’єктивна Відповідь (OR)
Тривалість Екзамену 1.5 години
Результати ЕкзаменуКвітень 2021
ВикладачНаталія Опанасюк

Зміст Модулю

1.1 Принципи, мета і вплив дизайну складів

1.2 Використання кодування товару в інвентарних операціях

1.3 Вплив використання різного складського обладнання

2.1 Різні класифікації запасів

2.2 Прямі та непрямі витрати на проведення інвентаризації

2.3 Методи, пов’язані з контролем запасів

3.1 Сприятливі фактори при визначенні загальної вартості володіння активом

3.2 Фактори, які слід враховувати при побудові моделі сукупної вартості володіння активом

3.3 Елементи витрат після завершення терміну експлуатації активу


Модуль 8: Закупівлі та Поставки на Практиці

Початок Модулю23 березня 2021
Кінець Модулю15 травня 2021
Екзаменаційний ПеріодТравень 2021
Тип Екзамену Конструктивна Відповідь (CR)
Тривалість Екзамену3 години
Результати ЕкзаменуЛипень 2021
ВикладачНаталія Опанасюк

Зміст Модулю

1.1 Застосування ключових етапів циклу закупівель до практичних умов закупівель і поставок

2.1 Застосування ключових етапів процесу постачання до практичних умов закупівель і поставок

3.1 Застосування управління життєвим циклом активів до практичних умов закупівель і поставок

4.1 Застосування етичного і відповідального постачання до практичних умов закупівель і поставок